Získali jste tři fleky

Získali jste dva fleky

Získali jste čtyři fleky