Získali jste čtyři fleky

Získali jste tři fleky

Získali jste pět fleků