Získali jste šest fleků

Získali jste pět fleků

Získali jste sedm fleků