Získali jste osm fleků

Získali jste sedm fleků

Získali jste devět fleků