Získali jste devět fleků

Získali jste osm fleků

Získali jste deset fleků