Získali jste sedm fleků

Získali jste šest fleků

Získali jste osm fleků