Získali jste pět fleků

Získali jste čtyři fleky

Získali jste šest fleků