Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních a očekáváme, že naši uživatelé budou respektovat duševní vlastnictví, které patří nám.

Vlastnictví autorských práv

Všechna autorská práva, ochranné známky a jiná práva duševního vlastnictví na této webové stránce a veškerý obsah tvořící součást webových stránek (včetně návrhů webových stránek, textu, grafiky, softwaru a zdrojových kódů spojených s webovou stránkou) jsou vlastněny nebo licencovány společnosti JGM Publishing LTD. V mnoha případech tato webová stránka používá multimediální obsah včetně grafiky, obrázků, zvuku, videa a vizuálních materiálů se svolením držitelů autorských práv třetích stran. Tato práva jsou chráněna podle platných zákonů a smluv upravujících autorská práva, ochranné známky a jiné formy duševního vlastnictví.

Používání webových stránek

Při přístupu na webové stránky souhlasíte s tím, že budete mít přístup k obsahu, zobrazovat jej a používat jej výhradně pro Vaše osobní, nekomerční použití. Žádná část obsahu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti JGM Publishing LTD. stažena, zkopírována, reprodukována, znovu publikována (včetně opětovného zveřejnění na jiných webových stránkách), přenášena, uložena, prodávána nebo distribuována. To vylučuje stahování, kopírování a / nebo tisk stránek webové stránky pro osobní, nekomerční domácí použití.

Oznámení o porušení autorských práv

Ačkoli se vždy snažíme získat výslovné povolení od držitele autorských práv umožňujícího zobrazování materiálů chráněných autorskými právy na našich webových stránkách a obsahovat oznámení o autorských právech v souvislosti s zobrazováním takových materiálů na našich webových stránkách, mohou vzniknout situace, kdy nelze učinit správné přiřazení nebo informace o autorských právech: držitel není k dispozici.

Pokud se domníváte, že Vaše autorská díla chráněná autorskými právy byla zveřejněna na našich webových stránkách bez Vašeho souhlasu, můžete nám podat oznámení o porušení autorských práv.

Vaše oznámení o porušení autorských práv musí obsahovat následující:

  • e-mailovou adresu, fyzickou adresu nebo telefonní číslo, abychom Vás mohli kontaktovat;
  • jasný a úplný popis Vašeho díla chráněného autorskými právy, o němž se tvrdí, že byl porušen, nebo pokud se domníváte, že bylo porušeno více díla chráněných autorskými právy, reprezentativní seznam těchto děl;
  • Adresa URL nebo jiné identifikační umístění našeho materiálu, o kterém se domníváte, že porušuje autorská práva k Vaší práci.
  • prohlášení, že jste v dobré víře přesvědčeni, že používání našeho materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není autorizován vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem;
  • prohlášení provedené za trestné činu křivé přísahy, že výše uvedené informace jsou přesné a že jste držitelem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem držitele autorských práv; 
  • fyzický nebo elektronický podpis držitele autorských práv nebo pověřeného zástupce držitele autorských práv. Chcete-li splnit tento požadavek, můžete v dolní části oznámení uvést své úplné právní jméno (nikoliv název společnosti).

Uveďte prosím výše uvedené informace e-mailem na adrese info@flekmedia.cz

Přezkoumání vašeho oznámení o porušení autorských práv může trvat až 10 pracovních dnů, než bude dokončeno. Proto buďte trpěliví.

Také vás doporučujeme, abyste nás kontaktovali s informacemi o původních zdrojích, pokud to není uvedeno na webu.

Změny těchto zásad

Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit nebo aktualizovat tato autorská práva.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad autorského práva, kontaktujte prosím  info@flekmedia.cz.